דילוג לתוכן העיקרי

נשיאת נשק ע"פ היהדות

כיצד ניתן לשמור על איזון בין צרכי הפרט לנשיאת נשק לבין שמירה על בטחון חיי הציבור?

האם מנגנוני השיפוט והשיטור בתפיסה הדמוקרטית המערבית נותנת מענה נאות להפחתת רמת האלימות?

הישנה שיטה חלופית לצמצום תרחישי האלימות והרצח בתחום הפרט וברשות הרבים, לעומת היהדות המחנכת לערכים?