נהג שנקלע לכביש חסום בכסאות ופרץ לו דרך תוך כדי שבירת הכסאות, האם חייב בתשלום הנזקים שגרם?

באלו נסיבות יתחייב בנזקים שגרם המשתמש ברשות הרבים לכלים שהונחו שם ובאילו נסיבות יהיה פטור?

חסמו לו את היציאה מהחניה, האם יתחייב בנזק שנגרם לרכב החוסם כתוצאה מגרירתו?

פינוי ארגזים של בעלי "באסטות" שהשתלטו על מדרכות, האם יתחייב בנזקים שגרם תוך כדי הפינוי? 

תאריך: 
30/05/13 כ"א סיון התשע"ג
x

Audio Playlist