ירקות שצמחו בצלע מדרון תלול (טראסה), למי הם שייכים - לבעלי החלקה התחתונה או לבעלי החלקה העליונה?

מה בין דין הירקות לדין ענפים שפלשו לשטחו של השכן שאין עובדה זו מקנה לשכן בעלות על הענפים והפירות שבהם?

תאריך: 
31/05/13 כ"ב סיון התשע"ג
x

Audio Playlist