האם ראוי לחשוש מ"בית מקולל" ומה תקנתו? היש להימנע מלישא "אשה קטלנית" משום חשש סכנת נפשות?

תאריך: 
18/06/13 י' תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist