טעה והניח תפילין של ראש בתחילה והפסיק בדיבור, האם יברך על תפילין של יד: 'אקב"ו על מצוות תפילין'?

מדוע תקנו חכמי ישראל ברכת "להניח" על תפילין של יד ואילו על של ראש תקנו ברכת "על מצוות"?

באלו נסיבות ניתן יהיה להורות שיברך על תפילין של יד "להניח"?

תאריך: 
27/06/13 י"ט תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist