דילוג לתוכן העיקרי

אילן הנוטה לחצר שכנו, האם רשאי השכן לקצוץ ענפי האילן הפולשים? האם זכאי לדרוש שכר קציצת הענפים?

באלו נסיבות רשאי השכן לקצוץ הענפים הפולשים והאם זכותו זאת מוגבלת בסייגים כלשהם?

מדוע אין השכן זכאי לשכר בגין קציצת הענפים למרות שלכאורה הוא מסיר מחצרו נזק הנגרם ע"י אילנו של שכנו?