דילוג לתוכן העיקרי

מהי סיבת איסור הפעלת רמקול בשבת והרי אין מדובר במעשה בידים אלא בהבל פה של החזן?

האם ההלכה מבחינה בין מלאכה או פעולה שנעשית ישירות ע"י האדם לבין זו שנגרמת כתוצאה מכוחו?

הניתן להתיר בשבת שימוש ברמקול בבתי כנסת המופעל על בסיס גרמא ?