האם רשאים לברך "שבע ברכות" לחתן ולכלה גם במקום שאין סעודה?

מדוע מברכים שבע ברכות אלו בשעת מעמד החופה אף שאין שם סעודה?

עד כמה מחייבת עדותו של מהרי"ץ על מנהג יהודי תימן שברכו אף במקום שאין אכילת פת?

האם ראוי להתנהג במנהג המלווה בספיקות ולהסתכן בעבירה מדאורייתא של ברכה לבטלה?

תאריך: 
30/07/13 כ"ג אב התשע"ג
x

Audio Playlist