האם רשאי להגביל שימוש שכנו או להשתלט על נכס משותף, מדין "זה נהנה וזה לא חסר"?

באלו נסיבות יש לכפות על מידת סדום משום: "זה נהנה ולא חסר" ובאלו נסיבות השימוש בנכס של אחר נחשב לגזילה?

תאריך: 
07/08/13 א' אלול התשע"ג
x

Audio Playlist