מה מוטל עלינו לעשות בימים אלו של גילויים קשים על בכירים ומנהיגים רוחניים שסרחו?

האם תורת ישראל יכולה לשמש מודל חלופי לשיטה המערבית הדמוקרטית ע"מ לקיים חברה הוגנת ושוויונית בישראל?

מהן הדרכים עפ"י  תורת ישראל הראויות לטפל בנבחרי ציבור ומנהיגים שנתפשו בקלקלתם?

האם הלהיטות של התקשורת לפרסם ידיעות ללא ריסון עצמי עלולה להאיץ תהליך התפוררות החברה שיוביל גם לקריסת התקשורת? 

תאריך: 
08/08/13 ב' אלול התשע"ג
x

Audio Playlist