ס"ת תימני עתיק שנכתב בו: "כדר לעומר" כשתי מילים נפרדות במקום "כדרלעומר", האם פסול ויש לתקנו?

היש להעדיף את העולה מן התלמוד (שתי מילים) על פני המסורת הקדומה של יהודי תימן (מלה אחת)?

האם ישנם הוכחות שליהודי תימן היתה גם מסורת של כתיבת שם זה בהפרדה לשתי מילים?

תאריך: 
11/08/13 ה' אלול התשע"ג
x

Audio Playlist