ראש השנה שחל סמוך לשבת, כיצד יש לנהוג בנושא נקיון הרצפה?

היש להחמיר בימינו שלא לטאטא הרצפה כבימיהם שקרקע הדירות בד"כ לא היו מרוצפות?

האם מותר להדיח הרצפה במים ובמגב או שיש בה איסור מדרבנן של "עובדין דחול"?

מהם דרכי הנקיון שיותרו לעשות ביו"ט של ראש השנה ע"מ שלא לפגוע בקדושת שבת?

תאריך: 
02/09/13 כ"ז אלול התשע"ג
x

Audio Playlist