האם רשאי האחד לכפות על שכנו ציון גבולות הגינה ביניהם באמצעות "גדר חיה" ולא באמצעות גדר רשת?

 

 

באלו תנאים יהיה רשאי השכן לעשות מחיצת "גדר חיה" בינו לבין שכנו אף שהרחיק גדר זאת לתוך שטחו? 

תאריך: 
07/10/13 ג' חשון התשע"ד
x

Audio Playlist