פרצה שריפה ביום שבת במקום שאין אפילו ספק פיקוח נפש, האם מותר להציל כתבי הקודש?

היש הבדל בדין הצלה מפני הדלקה, כאשר מדובר בכתבי הקודש הכתובים שלא בלשון הקודש?

מהם הדרכים ההלכתיות להתיר בשבת הצלת דברים מסוימים מן הדליקה במקום שאסור להציל ממון?

תאריך: 
18/10/13 י"ד חשון התשע"ד
x

Audio Playlist