נזקק להזרקה יומיומית, האם רשאי בנו להזריק לו אף אם זה כרוך בהוצ' דם?

 

בקש שבנו המומחה לכירורגיה יבצע בו הניתוח, האם רשאי הבן לעשות זאת?

 

"האב שמחל על כבודו, כבודו מחול", האם יש סייגים לכלל זה?

תאריך: 
28/10/13 כ"ד חשון התשע"ד
x

Audio Playlist