כילה חמתו בהשחתת שלטי בחירות, היש לו דרך לחזור בתשובה?

 

 

 למי יחזיר דמי נזיקין ואת מי יפייס והרי זה כ"גזל הרבים"?

תאריך: 
30/10/13 כ"ו חשון התשע"ד
x

Audio Playlist