נהג שפגע ברכב שבצידו לאחר שסטה מהנתיב ע"מ שלא להפגע ע"י הרכב שמאחריו, האם חייב בדמי נזיקין ?

"המציל עצמו בממון חברו חייב", באלו נסיבות רשאי הפוגע לתבוע את הנהג "הרודף" שנסע מאחריו?

תאריך: 
31/10/13 כ"ז חשון התשע"ד
x

Audio Playlist