שטר חוב החתום ע"י שני עדים, כיצד ניתן לגבות החוב בנסיבות שלא ניתן לאתר את החייב?

נמצא החייב, האם רשאי המלווה לתבוע ממנו גם ההוצאות שנגרמו לו עקב הפנייה לבית הדין?

תאריך: 
11/12/13 ח' טבת התשע"ד
x

Audio Playlist