האם רשאים לטלטל תפילין בשבת או שחלים עליהם דיני מוקצה?

 

כיצד התיר רב ששת לשלוח תפילין  לחברו ביו"ט בניגוד לאמור במשנה דווקא 'כל שנאותין בו ביו"ט' ?

היש איסור להניח תפילין בשבת שלא בדרך של מצווה?

 

הניתן להחיל על התפילין דיני מוקצה של 'כלי שמלאכתו לאיסור'?

תגיות: 
תאריך: 
15/12/13 י"ב טבת התשע"ד
x

Audio Playlist