האם מותר בשבת להתכסות במפת נילון כהגנה מפני הגשמים?

מגבעת ששוליה ברוחב טפח, האם מותר לחבשה בשבת או שיש חשש לאיסור עשיית אהל עראי?

תגיות: 
תאריך: 
19/12/13 ט"ז טבת התשע"ד
x

Audio Playlist