האם יברך ברכה אחרונה עם תום קריאת המגילה או רק לאחר גלילתה של המגילה?

הברכה בלימוד "הלכה למעשה" תוך התחקות אחרי מעשיהם של גדולי ישראל 

תאריך: 
17/03/14 ט"ו אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist