קולמוס לכתיבת ס"ת-מה עדיף, קנה או נוצה? הישנו איסור לכתוב בקולמוס של מתכת?

תאריך: 
25/03/14 כ"ג אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist