מוצר כשר למהדרין כשהוא ארוז ועטוף, האם רשאי לאכלו בפסח אצל החשוד על מאכלות אסורות?

האם רשאי לקנותו מחנות שלא הוענק לה תעודת הכשר?

תאריך: 
28/03/14 כ"ו אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist