ברכת הלבנה לשיטת הרמב"ם, האם תלויה במועד מסויים סמוך לראש החודש?

תאריך: 
18/05/14 י"ח אייר התשע"ד
x

Audio Playlist