היש להדר לקנות ס"ת שנכתב בשיטת "ווי העמודין" או בשיטת "ביה שמו"?

תאריך: 
22/05/14 כ"ב אייר התשע"ד
x

Audio Playlist