"יום השנה" להסתלקותם של ההורים מן העולם, האם רשאים להדליק "נר נשמה" באותו יום גם כאשר חל ביו"ט?

תאריך: 
01/06/14 ג' סיון התשע"ד
x

Audio Playlist