האם חל איסור לנטוע עץ קאת בתוך 44 יום טרם השמיטה כדין עץ פרי?

תאריך: 
15/08/14 י"ט אב התשע"ד
x

Audio Playlist