"הרואה את הכושי ואת המשונין בצורת פניהן...מברך משנה הבריות", כיצד ברכה זו מתיישבת עם פגיעה בכבוד הבריות?

תאריך: 
18/08/14 כ"ב אב התשע"ד
x

Audio Playlist