האם רשאי סופר לעכב מסירת ס"ת עד שמזמין הספר יפרע חובו?

תאריך: 
22/08/14 כ"ו אב התשע"ד
x

Audio Playlist