"ועשית הישר והטוב", היש כח בזכות הקדימה של "בר מצרא" לסלק קונה הקרקע בכל מקרה ?

תאריך: 
03/09/14 ח' אלול התשע"ד
x

Audio Playlist