שח בין תקיעות מיושב לבין תקיעות מעומד, האם צריך לחזור ולברך?

תאריך: 
18/09/14 כ"ג אלול התשע"ד
x

Audio Playlist