היש פיסול בספר תורה תימני ששירת האזינו נכתבה שלא בהתאם למסורת יהודי תימן?

והרי רבינו הרמב"ם כתב בהלכות ספר תורה שאחד הדברים הפוסלים ספר תורה "ששינה צורת השירות"?

תאריך: 
20/10/14 כ"ו תשרי התשע"ה
x

Audio Playlist