צויינו בכתובה שמות המשפחה, היש בכך כדי לפסול את שטר הכתובה?

תאריך: 
08/12/14 ט"ז כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist