היש חובת ברכת "שפטרנו מעונשו של זה" על האב שבנו הגיע לגיל החיוב במצוות?

תאריך: 
02/01/15 י"א טבת התשע"ה
x

Audio Playlist