האם איסור נקימה ונטירה מוגבל רק ליהודי המכיר ונשמע לדיני התורה?

תאריך: 
13/01/15 כ"ב טבת התשע"ה
x

Audio Playlist