אלו פגמים בצורת האותיות פוסלות ספר תורה ותפילין ואלו אינן פוסלות?

תאריך: 
09/02/15 כ' שבט התשע"ה
x

Audio Playlist