דילוג לתוכן העיקרי

אלו פגמים בצורת האותיות פוסלות ספר תורה ותפילין ואלו אינן פוסלות?