יתרון משפט התורה בהיותו מעודד ומטפח חיים ערכיים

השיעור בהשראת פרשת השבוע "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם..."

תאריך: 
12/02/15 כ"ג שבט התשע"ה
כותרת משנה: 

פרשת השבוע

x

Audio Playlist