בית כנסת קבוע של ציבור קטן, האם חייבים לשמוע מקרא מגילה בבית כנסת גדולה משום: "ברב עם הדרת מלך"?

תאריך: 
26/02/15 ז' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist