מהם הנסיבות שאין רשאים לברך ברכת חתנים במשך שבעת ימי המשתה?

תאריך: 
27/02/15 ח' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist