מהו גדר הכסות לשיטת הרמב"ם המחייב ברכה על עיטוף בטלית?

תאריך: 
22/03/15 ב' ניסן התשע"ה
x

Audio Playlist