'חמץ שעבר עליו הפסח', האם כולל גם מוצרי חמץ שהוחזרו כפרעון הלוואה לאחר הפסח?

תאריך: 
26/03/15 ו' ניסן התשע"ה
x

Audio Playlist