הוא בחוצה לארץ והחמץ בארץ, האם תחילת זמן איסור החמץ יחול לפי שעון חו'ל או לפי שעון א'י?

תאריך: 
29/03/15 ט' ניסן התשע"ה
x

Audio Playlist