'פסיקה ליברלית' או 'פסיקה חרדית' – האמנם, והרי פסיקת ההלכה חייבת להיות לאמיתה של תורה?

תאריך: 
29/05/15 י"א סיון התשע"ה
x

Audio Playlist