האם יתחייב בתשלום שכ"ד על תקופת שיפוץ המושכר שנמשכה מעבר למועד הפינוי המוסכם?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪