דילוג לתוכן העיקרי

האם יתחייב בתשלום שכ"ד על תקופת שיפוץ המושכר שנמשכה מעבר למועד הפינוי המוסכם?