היש לומר 'כן יהי רצון' לפי מנהגי יהדות תימן, כשאין כהנים ושליח הציבור נאלץ לקרוא ברכת כהנים?

תאריך: 
02/09/15 י"ח אלול התשע"ה
x

Audio Playlist