האם ניתן, לשיטת הרמב"ם, לצאת ידי חובת מצווה בסוכה מתנפחת?

תאריך: 
08/09/15 כ"ד אלול התשע"ה
x

Audio Playlist