לקידושין בטבעת אין זכר כלל בתלמוד. מהו, אפוא, מקור מנהג זה?

תלמיד בן עדת תימן, קידש את אישתו החדשה כמנהג אבותיו במטבע כסף מיוחד ומעוצב, במקום כנהוג היום בטבעת. רבותיו תמהו על עניין זה ונשאלתי על מקוריותו.
מה המקור לשימוש בטבעת לקידושין? האמנם זהו מנהג יהודי קדום?
מדוע ביהדות תימן שימרו את המנהג הקדמון מזמן המשנה והתלמוד לקדש במטבע וביין? האם יש העדפה לאחד המנהגים?

תאריך: 
28/10/15 ט"ו חשון התשע"ו
x

Audio Playlist