דילוג לתוכן העיקרי

עדות תלמידו של רבינו אברהם בן הרמב"ם

היחס בין התלמוד למשנה תורה