דילוג לתוכן העיקרי

לקט תשובות הרמב"ם בענייני התפילה - חזרת הש"ץ ופיוטים בתפילה

תוכן

תשובה בענין חזרת הש"ץ - עמ' תקפה

תשובה אל ר' סעדיה בר' ברכות בענין תקנת חזרת הש"ץ - עמ' תקסח

תשובה בענין אמירת תחינות ובענין תפילה בחיפזון - עמ' תקפט

אגרת לר' שמואל אבן תיבון בענייני תרגום המורה ואגרת אל עדת לוניל

תוכן

מלאכת התרגום של חכמי משפחת אבן תיבון עמ' תקל
הקשר בין חכמי היהדות בתפוצות הגולה השונות.
ההערכה ההדדית הניכרת במכתבים בין חכמי יהדות ספרד המזרח ויהדות אשכנז.
התכונות הנדרשות מהעוסק במלאכת התרגום.
דעתו של הרמב"ם בענייני התרגום האם יש להעדיף תרגום מילולי או תרגום שאינו צמוד למקור אך שומר על הרעיון.
קטע נוסף מהאגרת נלמד באמצע השיעור הקודם ראו כאן

אגרת אל עדת לוניל - רבי יהונתן הכהן עמ' תקנז

אגרת אל אחד ממעריציו במצרים עמ' תקסג
מה ענה הרמב"ם ליהודי שרצה ללמוד איתו חברותא?

אגרת לחכמי מונטפשלייר חכמי פרובנס על גזירת הכוכבים חלק ה + אגרות שונות לחכמי צרפת וחכמי משפחת תיבון

תוכן

עמוד תפח- סיום נושא גזירת הכוכבים
אגרת הרמב"ם לר' שמואל אבן תיבון בענייני תרגום מורה הנבוכים.
איך ענה הרמב"ם לבקשתו של רבי שמואל אבן תיבון לבוא למצרים ללמוד ולקבל תשובות לשאלותיו. במהלך האיגרת המיוחדת מתאר הרמב"ם את סדר יומו.
תחילת האיגרת נלמדה בשיעור המשך ראו כאן

אגרת תשובות אל ר' יהונתן הכהן מלוניל וחבריו (עמוד תצט). מאגרת זו נלמדת הערכתו של הרמב"ם לחכמתם ורמתם התורנית של חכמי צרפת.

האם אסטרולוגיה וסדר המזלות קובעים את אופיו של האדם ועתידו

תוכן

יחסו של הרמב"ם לאסטרולוגיה
האמנם סדר הכוכבים בעת לידת האדם קובעת את מזלו?

סדרת שיעורים באגרות הרמב"ם מאת הרב אליקים צדוק והפעם אגרת לחכמי מונטפשלייר חכמי פרובנס על גזירת הכוכבים חלק א

Subscribe to תשובות הרמב"ם