כיצד נהגו יהודי תימן בפסיקת ההלכה בדבר שלא נתבאר בכתבי הרמב"ם?

x

Audio Playlist